<

Zgjedhjet 2020 në UART

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve (KIZ)
 


Formularë

 

Zgjedhjet për Autoritetet dhe Organet Drejtuese në Universitetin e Arteve


Formularë

 

 

 

Arkiv - Zgjedhjet 2019

Arkiv - Zgjedhjet 2016

Arkiv - Zgjedhjet 2012