<

Zgjedhjet 2020 në UART

Autoritetet Drejtuese - Emërimet

 

Zgjedhjet për Autoritetet dhe Organet Drejtuese në Universitetin e Arteve
 

 

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve (KIZ)
 

 

Komisioni i Zgjedhjeve në Fakultet (FM)
 

 

Komisioni i Zgjedhjeve në Fakultet (FAB)
 


Komisioni i Zgjedhjeve në Fakultet (FAS)
 

 

 

 

Arkiv - Zgjedhjet 2019

Arkiv - Zgjedhjet 2016

Arkiv - Zgjedhjet 2012