Broshura FAB

Urdhëra, Vendime - Dekanati FAB

08 05 2020

Urdhër i veçantë - Mbi marrjen e masave për mbylljen e vitit akademik 2019-2020, për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e COVID-19

Vendim i veçantë - Mbi marrjen e masave për mbylljen e vitit akademik 2019-2020, për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e COVID-19, në Fakultetin e Arteve të Bukura

Plani i detajuar i mbylljes së procesit mësimor për vitin e tretë Bachelor dhe vitin e dytë Master, për vitin akademik 2019-2020

Sezoni i provimeve të verës për vitin akademik 2019-2020

Orari i Fakultetit të Arteve të Bukura për vitin akademik 2019-2020

Analizë e detajuar për higjenizimin dhe dezinfektimin e ambienteve të Fakultetit të Arteve të Bukura