Broshura FAB

Sekretaria

Kristina ZHAMO
K/Sekretare e Fakultetit te Arteve te Bukura 

Alkida BOSHNJAKU
Sekretare (Specialiste) për Kurrikulën dhe Informimin e Studentëve

Tel: +355 4 2 247 597
Email