Broshura FAB

Pranimet në Fakultetin e Arteve të Bukura

::: FAB - Rregulloret dhe Kriteret BACHELOR 2024-2025

::: FAB - Rregulloret dhe Kriteret MASTER 2024-2025

 

----

Për t'u njohur me tarifat e konkurrimit dhe të regjistrimit si dhe për të aksesuar faturat për arkëtim të gatshme të ndara sipas Fakulteteve, ju ftojmë të vizitoni lidhjen e mëposhtme:

Tarifat e studimeve në UART

----------------------------------------------------------------------------- 
Të vjetra - Arkiv

::: FAB - Rregulloret dhe Kriteret BACHELOR 2023-2024

 

::: FAB - Rregulloret dhe Kriteret MASTER 2023-2024

 

::: FAB - Rregulloret dhe Kriteret BACHELOR 2022-2023

::: FAB - Rregulloret dhe Kriteret MASTER 2022-2023


Më poshtë gjeni pyetjet e testit të pranimit:  

Dept. Pikturë - Dept. Skulpturë - Dept. Arte të Aplikuara

 

::: FAB - Rregulloret dhe Kriteret BACHELOR 2021-2022

::: FAB - Rregulloret dhe Kriteret MASTER 2021-2022


Më poshtë gjeni pyetjet e testit të pranimit: 

Dept. Pikturë - Dept. Skulpturë - Dept. Arte të Aplikuara

 

::: Kalendari dhe ambientet për konkurset e pranimit në Fakultetin e Arteve të Bukura, Gusht 2020 

::: Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit dhe kriteret e konkurseve të pranimit në programet e ciklit të I-rë "Bachelor", në Fakultetin e Arteve të Bukura, për vitin akademik 2020-2021

::: Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit dhe kriteret e konkurseve të pranimit në programet e ciklit të II-të "Master i Arteve", në Fakultetin e Arteve të Bukura, për vitin akademik 2020-2021


Pyetjet e testit të pranimit: 

 

::: Kalendari dhe ambientet e Konkurseve të pranimit, Fakulteti i Arteve të Bukura

::: Kriteret dhe Rregulloret e konkurseve BACHELOR, për vitin akademik 2019-2020

 

::: Kriteret dhe Rregulloret e konkurseve MASTER, për vitin akademik 2019-2020

 

::: Kriteret dhe Rregulloret e konkurseve Bachelor për vitin akademik 2018-2019, FAB

::: Kriteret dhe Rregulloret e konkurseve Master për vitin akademik 2018-2019, FAB

 

::: Kriteret dhe Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të I-rë "Bachelor" dhe programet e studimit të ciklit të II-të "Master", në Fakultetin e Arteve të Bukura, për vitin akademik 2017-2018

Pyetjet e testeve të pranimit (pdf):

 

::: Kriteret dhe Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të I-rë "Bachelor" dhe programet e studimit të ciklit të II-të "Master", në Fakultetin e Arteve të Bukura, për vitin akademik 2016-2017.

 

:::. Kriteret teknike si dhe rubrikat e konkursit të pranimit në ciklin e I-rë Bachelor, në Fakultetin e Arteve të Bukura, për vitin akademik 2015-2016

:::. Kriteret e konkursit të pranimit në ciklin e II-të Master, në Fakultetin e Arteve të Bukura, për vitin akademik 2015-2016

:::. Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të parë "Bachelor" në Fakultetin e Arteve të Bukura, për vitin akademik 2015-2016

:::. Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të dytë "Master i Arteve të Bukura" në Fakultetin e Arteve të Bukura, për vitin akademik 2015-2016

 

:::. Kriteret e konkurseve te pranimit per vitin akademik 2014-2015 dhe Regullore

:::. Kriteret e konkurseve te pranimit per vitin akademik 2013-2014 dhe Regullore