<

Sistemi i Notave

Studentët e Universitetit të Arteve mund të aksesojnë profilin e tyre në sistemin e notave PITAGORA duke përdorur kredencialet individuale të aksesit, duke klikuar ketu ose duke klikuar mbi butonin në krye të faqes.Në rastin kur studenti/ ja ka humbur apo ka harruar kredencialet e siguruara gjate regjistrimit fillestar në sistemin PITAGORA, atëherë duhet të përdorë opsionin "Keni harruar fjalëkalimin?" dhe të ndjekë udhëzimet përkatëse.

Për çdo pyetje apo paqartësi mund të kontaktoni me Sekretarinë Mësimore të Fakultetit ose me Sektorin e Teknologjisë së Informacionit në Rektorat në adresën it.software@uart.edu.al.