<

Zgjedhjet 2019 në UART

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve (KIZ)

Vendime: 

Tabelat e rezultateve të votimeve në Fakultete

Fakulteti i Muzikës: SA BA

Fakulteti i Artit Skenik: SA BA

Fakulteti i Arteve të Bukura: SA BA

 

 

Arkiv - Zgjedhjet 2016

Arkiv - Zgjedhjet 2012