<

Zgjedhjet 2019 në UART

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve (KIZ)

Vendime: 

 

 

Arkiv - Zgjedhjet 2016

Arkiv - Zgjedhjet 2012