<

Bordi i Administrimit

Anëtarët e Bordit të Administrimit të Universitetit të Arteve janë: 
  • Lavdrim SAHITAJ - Kryetar
  • Jeton SHEHU
  • Ergis SEFA
  • Prof. Asoc. Dr. Sokol SARAÇI
  • Vladimir LLAKAJ
  • Prof. Besnik BISHA
  • Lorenc VANGJELI

Sekretare: Znj. Elia PLAKU
Drejtore e Menaxhimit të BNJ dhe Informacionit, P-A

 
:::. Rregullore e Bordit të administrimit
 
:::. Vendime të Bordit të Administrimit