Njoftime Erasmus+

17 10 2023
Ditët e Erasmus dhe Projekti REACH

4 03 2019
DITËT SPANJOLLE, 4-12 Mars 2019 - Prezantime, Leksione, Workshop-e, MasterClass-e, Koncerte, Premiera Botërore

19 09 2017
LAJMËRIM PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES SË STUDENTËVE TË FAKULTETIT TË ARTEVE TË BUKURA PËR MOBILITETE NË KUADËR TË PROGRAMIT ERASMUS+