<

FAB, tarifat e konkurrimit dhe të regjistrimit, 2021

Më poshtë gjeni tarifat e konkurrimit në Konkurset e Pranimit 2021 dhe tarifat e regjistrimit, në Universitetin e Arteve


Bachelor


Master