<

Thirrje për aplikime

“ KONKURS KITARE” - FTOHEN TE GJITHE STUDENTET E INTERESUAR TE MARRIN PJESE NE KONKURSIN “ GIANNI BERGAMO CLASSIC MUSIC AWARD “ PER VITIN 2016.


ÇMIMET: Euro 25’000.

APLIKIMET PRANOHEN BRENDA DATES 31 MAJ, 2016.

PER KUSHTET E PJESEMARRJES DHE INFORMACIONE ME TE DETAJUARA VIZITONI www.giannibergamoaward.ch OSE KONTAKTONI DREJTPERDREJTE (shiko infon e kontaktit me poshte).

Informacion kontakti:

Alessia Meszaros-Albertini
Competition Office - Gianni Bergamo Classic Music Award

c/o CSI _Conservatorio della Svizzera italiana
via soldino 9
CH-6900 Lugano


tel +41 91 960 3044
fax +41 91 960 3041
email 
info@giannibergamoaward.ch