<

Njoftim

Data 27 Nëntor, 2023, caktohet ditë pushimi në të gjitha njësitë përbërëse të Universitetit të Arteve. Zëvendësimi i kësaj dite pune dhe mësimi do të bëhet në një datë tjetër dhe do të njoftohet në një moment të dytë.

Urdhër i Rektorit nr. 121 dt. 21.11.2023