<

Ditët e Kulturës pa Kufi

Ftesë për pjesëmarrje në projektin e dytë humanitaro-kulturor i cili do të zhvillohet online nën titullin  “Ditët e Kulturës pa Kufi”, përmes këmbimit të video materialeve, të shfaqjeve kolektive kombëtare krijuese.

Implementimi i projektit konsiston në shkëmbimin e videove (full HD dhe me rezolucion 1920 x 1080) të performancave live të grupeve muzikore. Regjistrimi i videove nuk duhet të zgjasë më shumë se 60 minuta.

Ftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Muzikës së Universitetit të Arteve të marrin pjesë në këtë projekt.

Bashkëlidhur, do të gjeni ftesën e Ambasadës Ruse me kontaktet e koordinatorit të projektit në emër të Ministrisë së Kulturës në Rusi.