<

Datat e Provimeve

23/05/2024 - Kalendari i provimeve të sezonit të verës, Qershor-Korrik, 2024

15/05/2024 - Kalendari i provimeve të mbartura, Maj - Qershor 2024


----------------------------------------------------------------------------- 
Të vjetra - Arkiv

16/01/2024 - Kalendari i provimeve të sezonit të dimrit, Janar-Shkurt 2024

10/01/2024 - Kalendari i provimeve të mbartura, Janar 2024

 

28/08/2023 - Kalendari i provimeve të sezonit të vjeshtës, 2022-2023

 

05/06/2023 - Kalendari i provimeve të sezonit të verës, Qershor-Korrik, 2023

23/05/2023 - Kalendari i provimeve të mbartura, Qershor 2023

 

31/01/2023 - Kalendari i provimeve të sezonit të dimrit, Shkurt-Mars 2023

 

19/01/2023 - Kalendari i provimeve të mbartura, Shkurt 2023

 

1/09/2022 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2022

 

09/06/2022 - Kalendari i provimeve të sezonit të verës, Qershor-Korrik, 2022

16/05/2022 - Kalendari i provimeve të mbartura, Qershor 2022

 

04/02/2022 - Kalendari i provimeve të sezonit të dimrit, Shkurt, 2022

25/01/2022 - Kalendari i provimeve të mbartura, Janar 2022

 

31/08/2021 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2021

 

28/05/2021 - Kalendari i provimeve sezonale, verë 2021

16/02/2021 - Kalendari i provimeve sezonale, Shkurt - Mars, 2021 

02/02/2021 - Kalendari i provimeve të mbartura, Bachelor dhe Master, Shkurt 2021

 

23/10/2020 - Kalendari i provimeve të sezonit të vjeshtës, 2020

17/09/2020 - Kalendari i provimeve sezonale për vitet I, II, Bachelor dhe vitin e parë Master

 

10/09/2020 - Kalendari i provimeve të mbartura të viteve l, ll Bachelor dhe vitit të l-rë Master

09/06/2020 - Kalendari i provimeve të mbartura dhe të sezonit të verës, 2020

 

06/02/2020 - Kalendari i provimeve të sezonit të dimrit, Shkurt 2020

 

15/01/2020 - Kalendari i provimeve të mbartura, Janar 2020

 

03/09/2019 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2019

06/06/2019 - Kalendari i provimeve sezonale, Qershor - Korrik 2019

 

17/05/2019 - Kalendari i provimeve të mbartura, Maj - Qershor 2019

 

05/02/2019 - Kalendari i provimeve të sezonit të dimrit, Shkurt 2019

31/01/2019 - Kalendari i provimeve të mbartura, Janar 2019


03/09/2018 - Kalendari i provimeve të mbartura, Shtator 2018

 

05/06/2018 - Kalendari i provimeve sezonale, Qershor - Korrik 2018

09/05/2018 - Kalendari i provimeve të mbartura, Maj - Qershor 2018

 

01/02/2018 - Kalendari i provimeve sezonale, Shkurt-Mars 2018
(Përditësuar më 07/02/2018)

 

10/01/2018 - Kalendari i provimeve të mbartura, Janar 2018

 

06/09/2017 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2017

12/06/2017 - Kalendari i provimeve sezonale, Qershor-Korrik 2017

01/06/2017 - Kalendari i provimeve të mbartura, Qershor 2017 
 

17/02/2017 - Urdhër - Ndryshim komisioni, ndryshim datë provimi

07/02/2017 - Kalendari i saxhove, provimeve dhe diplomave, Shkurt - Mars 2017

23/01/2017 - Kalendari i provimeve të mbartura, Janar 2017 
 
06/09/2016 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2016 
 

07/06/2016 - Kalendari i provimeve sezonale, Qershor 2016

11/05/2016 - Kalendari i provimeve të mbartura, Maj 2016

 

21/01/2016 - Kalendari i saxhove, provimeve dhe diplomave, Shkurt - Mars 2016 

07/01/2016 - Kalendari i provimeve të mbartura, Janar 2016


02/09/2015 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2015 KMDP FM
 

02/09/2015 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2015 Interpretim FM


04/06/2015 - Kalendari i Provimeve sezonale, Qershor-Korrik 2015

21/05/2015 - Kalendari i Provimeve te Mbartura

 

22/01/2015 - Kalendari i saxhove, provimeve dhe diplomave

22/01/2015 - Kalendari i provimeve te mbartura

 

03/09/2014 - Kalendari i provimeve te vjeshtes


04/06/2014 - Kalendari i Provimeve Sezonale

07/05/2014 - Kalendari i Provimeve te Mbartura

 

16/01/2014 - Kalendari i Provimeve te Mbartura

16/01/2014 - Kalendari i Provimeve Sezonale