<

Pranimet në Fakultetin e Artit Skenik

::: FAS - Rregulloret dhe Kriteret BACHELOR 2024-2025

::: FAS - Rregulloret dhe Kriteret MASTER 2024-2025

 

----

Për t'u njohur me tarifat e konkurrimit dhe të regjistrimit si dhe për të aksesuar faturat për arkëtim të gatshme të ndara sipas Fakulteteve, ju ftojmë të vizitoni lidhjen e mëposhtme:

Tarifat e studimeve në UART

----------------------------------------------------------------------------- 
Të vjetra - Arkiv

::: FAS - Rregulloret dhe Kriteret BACHELOR 2023-2024

::: FAS - Rregulloret dhe Kriteret MASTER 2023-2024

 

::: FAS - Rregulloret dhe Kriteret BACHELOR 2022-2023  

::: FAS - Rregulloret dhe Kriteret MASTER 2022-2023

 

::: FAS - Rregulloret dhe Kriteret BACHELOR 2021-2022 

::: FAS - Rregulloret dhe Kriteret MASTER 2021-2022

 

::: Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit dhe kriteret e konkurseve të pranimit në programet e ciklit të I-rë "Bachelor", në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2020-2021

::: Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit dhe kriteret e konkurseve të pranimit në programet e ciklit të II-të "Master i Arteve", në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2020-2021

 

::: Kriteret dhe Rregulloret e konkurseve të pranimit, për vitin akademik 2019-2020

 

::: Kriteret dhe Rregulloret e konkurseve Bachelor për vitin akademik 2018-2019, FAS

::: Kriteret dhe Rregulloret e konkurseve Master për vitin akademik 2018-2019, FAS

 

::: Kriteret dhe Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të I-rë "Bachelor" dhe programet e studimit të ciklit të II-të "Master", në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2017-2018

 

::: Kriteret dhe Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të I-rë "Bachelor" dhe programet e studimit të ciklit të II-të "Master", në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2016-2017.

 

:::. Kriteret e konkursit të pranimit në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2015-2016

:::. Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të parë "Bachelor" në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2015-2016 

:::. Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të dytë "Master i Arteve të Bukura" në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2015-2016

 

:::. Kriteret e konkurseve te pranimit per vitin akademik 2014-2015 dhe Regullore

:::. Kriteret e konkurseve te pranimit per vitin akademik 2013-2014 dhe Regullore