<

Kontakt

Miranda BAKIASI
Drejtore e Bibliotekës së Universitetit të Arteve

Tel/Fax: +355 4 2 255 721
Email
 
 
Kontaktoni sipas direktorise: