<

Konkurset 2016, kriteret & rregullore

Përshëndetje Studentë,

Për t'u konsultuar me kriteret e pranimit dhe rregulloret për pjesëmarrje në konkurset e pranimit për vitin akademik 2016-2017, në Fakultetet e Universitetit të Arteve, ju lutemi të aksesoni faqen e Fakultetit përkatës dhe vizitoni menunë Informacion -> Kritere të Pranimit.

Studim të mbarë!