<

FAS, tarifat e konkurrimit dhe të regjistrimit

Më poshtë gjeni tarifat e konkurrimit në Konkurset e Pranimit dhe tarifat e regjistrimit, në Universitetin e Arteve


Bachelor


Master


Doktoraturë