<

TORRE DELLA QUARDA, edicioni 2019

Për më shumë detaje mbi pjesëmarrjen në konkursin e kompozicionit TORRE DELLA QUARDA, edicioni 2019, mund të informoheni duke shfletuar materialin e bashkëngjitur.

Materiali i bashkëngjitur  (pdf)