<

Sistemi i Notave

  • Studentët e Universitetit të Arteve mund të aksesojnë profilin e tyre duke klikuar ketu ose duke klikuar mbi butonin në krye të faqes.


  • Në rastin kur studenti ka humbur apo harruar kredencialet e siguruara gjate regjistrimit fillestar online, atëherë duhet të ndiqen udhëzimet e parashtruara:

    Në rastin kur studenti ka humbur/harruar fjalëkalimin për të hyrë tek profili i tij, duhet të shkruaj një email tek kredenciale@uart.edu.al, duke vënë si tekst: Emër Atësi Mbiemër, duke BASHKANGJITUR nje fotokopie (foto, skanim) të një dokumenti identifikimi, si dhe duke shtuar një përshkrim të shkurtër të problemit të ndeshur. Duke ndjekur këto hapa studentët mund të marrin informacionin për të hyrë në profilin e tyre.

     
  • Studentët e regjistruar, mund të informohen për datat e provimeve duke klikuar ketu.


  • Studentët mund të informohen mbi rezultatet e provimeve duke klikuar këtu.

 :::. 17.09.2014

Përshëndetje Studentë,

Në vijim instruksionet për tu regjistruar në hapësirën didaktike elektronike të Universitetit të Arteve:

Manual regjistrimi Bachelor
Manual regjistrimi Master

Për të filluar procedurën e regjistrimit, kliko ketu.

Kujdes! Duhet të regjistrohen në WebEsse3 vetëm ata studentë që kryejnë regjistrimin përfundimtar në AKP, dhe jo ata që vazhdojnë konkurrimin për një preferencë më të lartë në AKP.