<

Të dhëna financiare

.::: Të dhëna progresive, Shtator 2019

.::: Të dhëna progresive, Gusht 2019

.::: Të dhëna progresive, Korrik 2019

.::: Të dhëna progresive, Qershor 2019

.::: Të dhëna progresive, Maj 2019

.::: Të dhëna progresive, Prill 2019

.::: Të dhëna progresive, Mars 2019

.::: Të dhëna progresive, Shkurt 2019

.::: Të dhëna progresive, Janar 2019

.::: Analizë ekonomike për vitin 2018

.::: Analizë ekonomike për vitin 2017

.::: Analizë ekonomike për vitin 2016

.::: Analizë ekonomike për vitin 2015

.::: Të dhëna për veprimtarinë ekonomike të UART për vitin 2014

.::: Të dhëna për buxhetin e UART për vitin 2014