<

Ftesa per aplikime

Bashkëngjitur, ju do të gjeni informacionin dhe formularin e aplikimit për të marrë pjesë në edicionin e 70-të Konkursit të 2016 "të Komunitetit Evropian" për Këngëtarë të Rinj të Operas.

Kompeticioni është i hapur për qytetarët e Bashkimit Europian, e vendet e EFTAs (Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia dhe Zvicra) si dhe këngëtarët e rinj të kandidatit vendeve për t'u bërë pjesë e Bashkimit Europian: Shqipëria, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë , Mali i Zi, Serbia, Turqia, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Moldavia dhe Gjeorgjia.

Afati i fundit për aplikim është 11 Shkurt 2016. Ky kompeticion është një mundësi e rritjes profesionale dhe artistike.


Formulari i Aplikimit me pershkrim  (pdf)

Formulari i Aplikimit - A4  (pdf)